Rederi

Winge & Co.,Kristiania/Oslo

Grunnlagt
1.1.1855
 • I et avertissement i Morgenbladet, dateret 1. januar 1855, bekjendtgjør brødrene Rudolph og Axel Winge, at de „fra idag af under firma Winge & Komp, i fællesskab fortsætter de hidtil af os hver især udførte agentur- og kommissionsforretninger“. Hermed var grunden lagt til det senere bekjendte skibsreder- og skibsmæglerfirma Winge & Co. et og Efter firmaet kompaniskab, som strakte sig over 12 aar, gik Axel Winge (1827—1893) i 1867 stiftede derpaa Skibsassuranceforeningen i Christiania, som han ledede i egenskabud af af direktør til sin død.
  Firmaet Winge & Co. blev imidlertid fortsat af den ældre broder Rudolph Winge som i 1867 optog skibsfører Plade Stranger (1823—1884) som medlem af firmaet. Ved Winges død i 1878 blev firmaet overtaget af Plade Stranger sammen med H. F. Schetelig og T. Asker, som indtraadte som kompagnoner. I 1889 indtraadte direktør Olaf Rustad (f. 1857) som kompagnon i firmaet, i hvis tjeneste han havde været siden 1872, og efterat d’herrer Schetelig og Asker senere var udtraadt overtog han 1. januar 1900 firmaet som eneindehaver.
  Firmaet, som fra først af befattede sig med befragtning, assurancer og seilskibsrederi, var tidlig med i overgangen fra „Seil“ til „Damp“ og begyndte allerede i 1872 ruten paa Holland. Længere ud i sytti-aarene aabnede det ogsaa andre ruter, saaledes paa New-York, St. Petersburg, Granton etc. Disse ruter gik imidlertid senere ind, da de endnu ikke viste sig modne til selvstændig norsk trafik. Paa Bremen og Manchester havde firmaet ogsaa ruter i mange aar.
  I 1902 blev firmaets mangeaarige bestyrer af befragtningsafdelingen Kr. Sørensen (f. 1868) optaget som kompagnon i firmaet og noget senere traadte Olaf Rustad ud for at overtage sin nuværende stilling som adm. direktør for Søndenfjeldske dampskibsselskab. Fra 1903 til 1907 var Thor Thoresen medlem af firmaet, I 1911 optog firmaets daværende eneindehaver Kr. Sørensen sin mangeaarige medarbeider, befragter H. Bugge (f. 1881) som kompagnon. Firmaet har i løbet af sin lange historie mere og mere gaaet over til at befatte sig med tidsmæssig skibsmæglerforretning, og er som saadan en af de mest fremtrædende i Skandinavien.
  Winge & Co. har for tiden (1914) ekspeditionen for Holland—Amerikalinjens ruter paa Nord-amerika, agenturet for United States Express Co., Newyork, og for Bergens assuranceforretning. Det har desuden generalagenturet for Norge for det tyske sjøforsikringsselskab Deutsche Ruck- und Mitversicherungsgesellschaft.
  Kilde: Boka Kristiania Nærings og Forretningsliv.