Rederi

Alfred M. Larsen, Harstad

Grunnlagt
ukjent