Rederi

Norvald Bugge, Bringsinghaug, Ålesund

Grunnlagt
ukjent