Rederi

Leif Mathiassen, Harstad

Grunnlagt
ukjent