Rederi

Bukkøy, Leif, Rubbestadneset

Grunnlagt
ukjent