Rederi

M. A. Sædberg, Stavanger

Grunnlagt
ukjent