John Bernhard Ramsland

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

25. desember 1878

Død

27. april 1917Årsak: Krigsforlis

Foreldre

Skipsfører Arnt Oluf Ramsland og hustru Julie Just

Matrosrulle

Hovedrulle 2925

Annotasjonsrulle

2123

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Grimstad

Bosted

Birketvedt i Fjære

Relasjon til fylke

Aust-Agder

Har stillinger

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Sønn av skipsfører Arnt Oluf Ramsland, født 1850 i Arendal, og hustru Julie Just, født 1850 i Grimstad. Julie var datter av skipsbyggmester Ole Just.
  John Bernhard var gift med Karen Gurine Olsdt. Sakkariassen, født 23. des 1880 på Esketvedt i Fjære. De hadde tre barn.
  Styrm. patent 10. juli 1899 og skipsf. sertifikat 7. juli 1905
  I 1917 var John Bernhard styrmann ombord i d/s ”Verjø” av Tønsberg. De kom fra Newport i Wales med en last rujern bestemt for Nantes i Frankrike. 26. april om morgenen ankret de ved Penzance.
  Samme dags aften forlot de ankringsplass for å slutte seg til en eskortert konvoi til Brest (ca  20 skip)
  27. april Kl. 0730 oppsto en voldsom eksplosjon.  Skipet sank i løpet av 30 sekunder, og tok 10 mann med seg i dypet.
  Ca 15 minutter etter senkningen tok d/s ”Polstad” av Arendal, kaptein S.A. Eidjord, opp disse overlevende:

                  1. maskinist        Olav Morholt, Grimstad, 33 år
                            ”               Nils Amandus Andreassen, Tønsberg, 33 år (bosatt Moss)
                        fyrbøter         Lorentz Hansen, Arendal, 18 år
                        kullemper      ikke nevnt ved navn
                        1. kokk          ikke nevnt ved navn.
                        matros          Ole Juliussen, Namsos, 24 år, ble tatt opp av den armerte
                                            britiske tråleren som fulgte konvoien.

  De omkomne var:
                       kaptein          Thomas Tobiassen, Grimstad, 40 år
                       1. styrmann    John Bernhard Ramsland, Birketvedt, 38 år
                            ”               Tellef Gjertsen, Grimstad, 21 år
                        matros          Julius Johansen, Tromsø, ca 25 år
                             ”              Emanuel Sørensen, Fredrikshald, 25 år
                        jungmann      Aron Olsen, Esketvedt, 17år
                        dekksgutt      Harry Gunnar Aanonsen, Grimstad, 16 år
                        stuert           Carl Olaussen, Gøteborg, 30 år
                        donkeym.      Carl Jonson, Vesteraas ved Stockholm, 36 år
                        fyrbøter        Frithjof Hansen, Upaakra ved Malmø, 19 år

  Den 5. mai 1917 skriver ”Grimstad Adressetidende”:
  ”Dypt rystet og med inderlig beklagelse føler byen det tunge slag, som har rammet saa mange av vor bys og omegns familier, ved den sørgelige ulykke ved dampskibet ”Verjø”s torpedering. 10 kjække, unge sjømænd omkom, og fem av dem var hjemmehørende i og ved Grimstad.
  Ulykken er kommet os saa nær ind paa livet og i en maalestok, som fyller os med rædsel. Krigen er rykket os nærmere, vi ser mere dens omseggripende uhygge, og vi slutter os til den store skare i bøn om at fredens dag snart maa oprinde.
  Foruden de i forrige nr. nævnte 4 sjømænd, er igaar kommet meddelelse at  2de styrmand Tellef Gjertsen, søn av skomagermester Gjert Martin Gjertsen er blant de omkomne. Ogsaa denne kjække, unge, haabefulle sjøgut sat sit liv til i trofast tjeneste for fædrelandet.
  For de døde kan vi intet gjøre. Bare bøie os i ærbødig anerkjendelse for deres heltedaad, deres opofrende mot og trofaste gjerning, og ønske at fred og velsignelse maa hvile over deres minde.
  Men mere og mere maa den tanke opstaa: Husk deres efterladte. I hva stilling de end er, bring dem trøst. La vor sjømandsstand bli hædret, som den fortjener det. La vor mindekrans til den være hjælp og trøst til dem, som ulykken rammet.