Gustav Langfeldt Birkeland

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

21. november 1863

Foreldre

Bent Guttormsen Birkeland, Marie Magdalene Jahnsdatter Birkeland f. Flørenes

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Vestre Moland

Bosted

Vestre Moland , Bellevue

Relasjon til fylke

Aust-Agder

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

Skipsfører

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Gustav Langfeldt Birkeland.

  Omtalt i "Norges Skipsførere 1933-1935"

  Til sjøs 1880 med SAGA av Lillesand, Rederiet I.A. Henschien.

  Styrmannseksamen 1882 og høyere styrmannsekseksamen 1885 i Kristiansand.

  Styrmann med FJELDSTED av Lillesand.

  Styrmann med  HAMINGIA av Lillesand.

  Blev 1887 fører av HAMINGJA av Lillesand, tilhørende  0.P. Knudsen.

  Har senere ført MOD, MALMEN, COLONNA , samtlige av Lillesand's. GLANCE og STIFINDER , begge av Kristiansand. Sluttet sjøen 1919. Småbruker, herredsstyremedlem. - Gift- 3 bam.

  Min lengste tid i samme rederi var 12 år som skibsfører  i I A. Henschiens rederi.  Efterat den siste skute fullrigger COLONNA blev solgt til Australien, våren I914, kom jeg inn i S.0. Strays rederi i Kristiansand.

  Mitt siste skib STIFINDER blev senket i Atlanterhavet i  18.okt.1918  av en tysk ubåt U-152.  Det var den siste senkning av norske skib under krigen. Og den var oppsiktsvekkende ved den brutalitet som utvistes fra tyskernes side og derved - at det tross de mest ugunstige omstendigheter lykkedes hele besetningen å bjerge sig. STIFINDER befant sig på reise fra New York til Australien.  Tretten dager i sjøen påtraff den på 53 ' v 1. og  09 37 1/2 gr. n. br. ca. 50o kvm. syd for New-Foundlands bankene, en svær tysk u-båt (U_152).  På varselsignal kastet STIFINDER bakk og 1.ste styrmannen blev sendt over med skibets papirer.  Ombord i u-båten blev straks dødsdommen over STIFINDER avsagt.  En løitnant med 11 mann, alle bevebnet til tendene og forsynt med brandbomber, fulgte STIFINDERs båt tilbake.  Efter megen parlamentering spurte jeg tilsist om ikke u-båten kunde slepe våre båter vestover mot Bermuda. Bare bestemt avslag. Vet dere hvad dere gjor når dere overlater oss til vår skjebne her midt i Atlanterhavet på denne årstid. Det et jo likefrem mord.- Løitnanten fastholdt sitt: skibet skulde senkes. Båtene kom fra hinannen i kuling og regntykke.  Styrmannens båt blev optatt av et fartøi. Min båt kom efter mange viderverdigheter i land på en av de Vestindiske øer, Turks Island i Bahamagruppen.  Like efter senkningen fikk vi en rykende N.V.-storm på oss. Efter 14 dagers seilas kantret båten på en brottsjø. Efter mange kritiske situasjoner lykkedes det oss omsider å få båten på rett kjøl igjen. - Vi hadde imidlertid mistet alle instrumenter, klær og det meste av provianten og var selvsagt våte til skinnet. Vi satte kursen sydover.  De siste 8 dager fikk vi et par slurker vann og en stump beskjøit så stor som halve håndflaten til dagsrasjon. En kveld fikk vi da et fyr i sikte, men uten instrumenter hadde vi ingen anelse om, hvor vi befant oss. Der var intet annet i gjøre enn i bære på.  Til vår store lykke var sjøen den natt så smul, som fyrvokteren senere berettet, han aldri hadde sett den før. Vi fløt over korallrevene, merket bare et par ganger at båten skurret og kom i land - alle mann. Men vi så vel ut jeg for min part hadde bare en del av en buks e og halvparten av en vest. Og de andre var i lignende antrekk.  Nu kom reaksjonen.  Flere formådde kun med møie å holde sig opreist. Jeg selv, som den eldste, besvimte 4 ganger efter at vi var kommet i land. - Det viste sig altså å være en liten korallø, Turks Island jeg var blitt en erfaring, rikere, nemlig at det er en lettere sak i være skipper på en stor skute enn i en liten båt.

  I følge Malmsteins register har Gustav Langfeldt Birkeland ført:

  Bark HAMINGJA av Lillesand. 1887.

  Bark MOD av Lillesand 1887 - 1891 skipet gikk i fart på Brasil.

  Bark MALMEN av Lillesand. 1892 til 1895 i koprafart.

  Fullrigger COLONNA av Lillesand. 1903 - 1914.

  Bark GLACE 1914 i tømmerfart Vest India.

  Bark STIFINDER 1916 - 1918.

  Personbeskrivelse nr.219 Lillesand  Mønstringsdistrikt " Sjøens folk "- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek.

  Født 21.11.1863 Bellevue

  Far skipsfører Bendt Guttormsen Birkeland

  Gift med Hansine Bergitte Bendixen - født 4.1.1868. Døde 26.11.1953

  3 barn: 

    Ragnhild gift.Koller f.3.1.1893 døde den 17.9.1975 

    Bent f. 1891 død 1916

    Hans f. 30.10.1903. døde 25.8.1997