Ole Christensen Folkvord

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

6. juli 1909

Død

16. desember 1943Årsak: Krigsulykke

Foreldre

Alfred Folkvord 26.03.1876, Omine Folkvord f.Christensen 06.07.1877, begge fra Vestre Moland.

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Vestre Moland

Bosted

Vestre Moland

Relasjon til fylke

Vest-AgderAust-Agder

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

Matros / SkytterU. d. m. (Utskrevet dekksmann)
 • Londonregisteret: 

  Registernummer under krigen: London 40062, NY 31602.

  Arbeidet som tømmermann i Durban til 14. november 1942.
  15. februar 1943. Til N. Navy, S.S.H.

  "Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946":

  Skytter nr. 1267: Ole Christensen Folkvord født 6.7.1909 i Vestre Moland.
  Sønn av Alfred Folkvord f.1876 og Omine Folkvord f. Christensen f.1877, begge født i Vestre Moland.
  Middelskole , landbruksskole , bokholderikurs og snekkerkurs.
  Drev farens gårdsbruk til 1939. Reiste da til Durban og arbeidet i Union Whaling Company til han i 1942 ble vervet til militærtjeneste og dro til England.
  Ble utdannet til skytter i Den norske marine ved skytterskolen i Dumbarton, Scotland.
  Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på D/S BOLSTA av Oslo. Rederiet Fred Olsen & Co. påm. 6.4.1943 til skipet ble senket på Bari havn 2.desember 1943.
  Døde 16.desember 1943 av de store brannskader han fikk under bombeangrepet.

  D/S Bollsta lå i den framskutte allierte basen Bari i Italia med forsyninger til de allierte stridskreftene. 2. desember 1943 ble BOLLSTA, som et av mange skip, utsatt for kraftige tyske flyangrep. BOLLSTA ble senket. Hele mannskapet kom i land, men flere av dem var hardt såret. De fikk den beste behandling som kunne skaffes, men livet til seks mann sto ikke til å redde. Den direkte årsak til at BOLLSTA sank, var at de tyske flyene hadde truffet et ammunisjonsskip. Dette sprang i lufta inne mellom tettpakkede ankerliggende fartøyer. Olje og bensin fra et tankskip ble antent og spredte seg raskt over hele havnen. Et skip med giftgass sprakk og slapp løs sin farlige last. Livbåter og flåter fra 17 skip kjempet seg til land gjennom flammer og dødbringende luft. Over 1000 mennesker satte livet til enten om bord eller senere på sykehus. De fleste var sjøfolk.

  Klippet fra boken "SEILAS FOR FRIHET" utgitt av Fædrelandsvennen i Kristiansand

  Ole Christensen Folkvord, matros/skytter, hjemsted Vestre Moland, født samme sted 6.7.1909, seilte i alliert fart, sist som matros/skytter med Oslo båten BOLLSTA, en stykkgodsbåt på 3000 tonn. BOLLSTA var blant de mange norske skip som deltok i forsyningstrafikken i forbindelse med den allierte landgang i Italia. Etter at havnebyen Bari var erobret ble den en viktig innfallsport for militære forsyninger til fronten.

  I desember 1943 kom en stor konvoi til Bari og ankret opp på havna der. Tett i tett lå ammunisjonsskip, tankskip lastet med olje  og bensin. Et av skipene hadde også sennepsgass i lasten. Tyskerne hadde truet med å bruke gass da de måtte tekke seg tilbake.  De allierte ville svare med samme mynt hvis de gjorde alvor av trusselen.

  Foruten BOLLSTA var det fire andre norske skip, SALAMIS tankskip fra Oslo, LOM fra Bergen, VEST fra Farsund og NORLOM som var overtatt av Nortraship .

  Alle var lastet med krigsmateriell og forsyninger.

  Det ser ut til at de allierte hadde regnet med at tyskerne ikke lenger hadde styrker til å sette i gang et bombeangrep mot den  tettpakkede havna.

  Men så skjedd. En pulje tyske med tyske fly kom over og slapp først lysbomber, og så begynte bombene og hagle ned.

  Flere skip ble truffet og gikk ned, et amunisjonsskip eksploderte og gjorde tragedien enda større. Skipet med giftgass fikk så  store skader at gassen strømmet ut. I et inferno av brennende bensin og giftig  luft, forsøkte folk fra de mange sunkne skip å berge seg i land. Ombord i BOLLSTA stod skytter Folkvord, de tre andre skytterne og noen av det sivile mannskapet, og skjøt med maskingeværene helt til  skipet ble truffet av en bombe og gikk ned. Ole Christensen Folkvord ble også hardt skadet og døde den 16.desember på hospital i Bari. Mer enn 1000 mennesker mistet livet i havneområdet denne forferdelige natten, de fleste var sjøfolk. Også blant de norske mistet mange livet, og tre av de fem skip gikk ned. VEST fikk også store skader, men SALAMIS slapp med mindre skader. Det kan tilføyes at kaptein Jacob Samuelsen på D/S  NORLOM fra Lista, som i juni 1941 var kommet over Nordsjøen i ei sjekte sammen med tre andre for å gjøre en innsats på alliert side, var blant dem som mistet livet i Bari.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 18. februar 1943, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Tømmermann.

  Sivil utdannelse: Middelskole.

  Tidligere militærtjeneste: 1930, 48 dager.

  Død 16. desember 1943.

  Kilder

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0024

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Folketelling 1910 for 0926 Vestre Moland herred

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 425-426.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001

  Fædrelandsvennen og Aust-Agder Blad