Kjell Gordon Jensen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

11. desember 1924

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Kristiansand

Bosted

Kristiansand

Relasjon til fylke

Vest-Agder

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Medlem av sjømannsforening

  • KJELL GORDON JENSEN, født 11.12.1924 i Kristiansand, mønstret ut for første gang, som smører, på sin 21 års dag i 1945. Dette etter at han hadde tilbakelagt 3-årig middelskole, yrkeskole mekaniker linje og verkstedtid ved KMV, til sammen ca. 3 og et halvt år, - samt 3.maskinist skole. Han gikk ombord i M/T "EVINA", da skipet var innom Kristiansand havn på vei til Oslo med last fra Curasao. Skipet tilhørte H.E.Hansen-Tangens Rederi i Kristiansand, og stort sett ble han i rederiets tjeneste i tidsrummet 1945 - 1967, - med et avbrekk på 3 år, fra 1951; da han hadde stilling som Laborant ved Kristiansand Maskinistskole. For øvrig kan nevnes at om bord i nevnte gamle M/T "EVINA" mønstret han 3 ganger, og faktum er at han der etter vært har innehatt samtlige stillinger fra smører til "chief"!

    Han bestod 2. og 1.maskinist eksamener i 1950, - seilte ut som 1.maskinist (ny tittel) på M/T "BERGLJOT". Videre deltok han som 1.maskinist i ettersyn av bygging av M/T "KATARINA", som ble et søsterskip til M/T BERGLJOT", bygget ved samme verft i Scotland. På et senere tidspunkt tjeneste-gjorde han som maskinsjef på "KATARINA". Ved rederiets overtagelse av M/T "ADNA", i 1954, deltok han som 1.maskinist, og tjenestegjorde senere som maskinsjef. Han var maskinsjef ved bygging av lasteskipet M/S "SUNRANA", og seilte ut med skipet. Videre har han vært maskinsjef ombord i M/T "SAGONA" (28 måneder), M/S "SUNHEIM" (vikar), samt 2 ganger på lasteskipet M/S "EVINA" (tisammen 45 måneder). Han mønstret av  siste gang i 1967.

    Han virket vedere ved et stedlig reisereparasjonsfirma, og var i denne forbindelse en tid maskinsjef i M/T "ESSI CAMILLA", samt i utenlandske skip. Fra 1972 virket han i Unitor Ships Service som avdelingsbestyrer for Sørlandet, frem til sin pensjonsalder i 1991.