Johan Werner Usler

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

20. mai 1820

Foreldre

Hans Jacob Ulser og hustru Maren Jakobsdatter, Bjørseth

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Bergen

Bosted

Øyestad / Grimstad / Lillesand / Arendal

Relasjon til fylke

Aust-Agder

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

Annet

 • Borte på havet
 • Personbeskrivelse nr.1728  Lillesand  Mønstringsdistrikt " Sjøens folk "- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek.

  Født Bergen
  2.styrmann Skonnert " Nordlyset " av Grimstad ( Forliste ved Oksø fyr 1840 )

  Fra Arild Nordskog i Grimstad har vi fått:

  Johan Werner var styrmann ombord i skonnerten " Nordlyset" av Grimstad, den var bygget i Grimstad 1839. De kom fra Østersjøen og fikk dårlig vær i Skagerak.
  Været er kommentert i " Christiansand Stiftavis" for

  16. november 1840:

  "Vi have i længere Tid havt et høyst raat og ubehageligt Veir og navnlig i de sidste Dage stærk østlig Storm og Slud. For Sømanden have de sidste Dage vist været haarde, en betydelig Mængde Skib skal være indkommen til Udhavnene--.

  Den 19.november 1840

  skriver avisen:
  "Det fortelles, at en Skonnert i det stormende Veir i Mandags er total forliist ved Oksø. Dens Agterspeil, hvorpaa staar " Nordlyset " af Grimstad, er indbjerget. Det hedder ligeledes at en Koff er forliist. En Brig fra Drammen, ført av Capt. Blom, der gik ud fra Ny- Hellesund samme dag, skal have stødt ved Gamle - Hellesund."

  26.november 1840

  bekjentgjør avisen:
  " Mandagen den 30.dennes kl.11 Formiddag bliver, ifølge Requisition fra Købmand Chr. Stephansen, som befuldmæktiger for Arendal Skibsassuranceforening, offentlig Auction afholdt paa Børsen over det paa Oksø beliggende Vrag af den der forulyde Skonnert " Nordlt ", ført af Capt. B. Olsen. Ligeledes bortsælges 14 tildels beskdigede Rundholter der tilligmed 8 stk. paa Skits sider paasiddende Røsjern ere henbragt til Staalevig på Ydre Flekkerø. Dette Vraggods, der af Liebehabere kan ages i Øyensyn før Auctionen, sælges paa 2 Maanders Credit, og med Rettigheter for Køberen til paa Strandingsstedet at opfiske alt, hva der har tilhørt bemeldte Skonnert og dens Inventarium.
  Tirdagen den 1.desember 1840 tillyses igjen --- offentlig Auction afholdes paa Handelshuset Reinhart & Co.`s nye Pakkhus over endel løbende og staaende Takkelasje tilligemed Seil, Ankere, Ankerkjettinger, Blokker, et Bratspil m.m. tilhørende Inventariet af den paa Oksø forulykkede Skonnert " Nordlyset" af Grimstad.
  " Vestlandske Tidende" i Arendal, tirsdag

  24.november 1840

  står det:
  Ifølge Indberetning er Natten mellem den 16de og 17de dennes Skonnert " Nordlyset " af Grimstad, ført af Capt B. Olsen, kommende fra St. Petersburg bestemt for Guernsey, totl forliist med Besetning og Alt mellem Oksø og Flekkerø ---. I gaar og i dag ere mange Skibe ind komne, hvorav de fledste norske, der forhen have Været inde i Havnene vesten for, deriblandt en Brig fra Sandefjord, som i Nat mistet en del Seil. Navnene paa de fledste indkomne Skibe ere endnu ubekjendte.