Ernst Bryne Marstrander

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

13. november 1908

Død

4. januar 1943Årsak: Krigsforlis

Foreldre

Peter Marstrander og Maren f. Bryne, f. i Stavanger.

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Harstad

Bosted

Oslo

Relasjon til fylke

TromsOslo

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

Forbindelsesoffiser (liaisonoffiser)LøytnantStabsoffiser

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 44613.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1. oktober 1928, som: Kadett I. klasse.

  Tidligere militærtjeneste: Sjøkrigsskolen.

  Beskikket eller vervet fra: 1. oktober 1931, fenrik. 15. januar 1934, løytnant. 1. oktober 1941, kapteinløytnant.

  Våre Falne:

  Ernst Bryne Marstrander
  FØDT: 13.11.1908 FØDESTED: Harstad DØD: 04.01.1943 DØDSÅRSAK: Minesprengt STED/SKIP: DS Bodø
  MARSTRANDER, ERNST BRYNE, kapteinløytnant, Oslo. Født 13. november 1908 i Harstad, s. av skolebestyrer Peter Marstrander og Maren f. Bryne, f. i Stavanger.

  Sjøkrigsskole, Statens gymnastikkskole, admiralstabsutdannelse, den svenske Kustflottans «almenna kurs», kurs ved Sjøkrigshøgskolen i Stockholm. Tjenstegjorde under krigen i Norge 1940 i admiralstaben i Bergen, senere som stabsoffiser i S.O.K. i Tromsø. Fulgte kongen og regjeringen på krysseren Devonshire til London. Etter å ha tjenstegjort en tid på Island ble han knyttet til F.O.K. i London, hvor han blant annet arbeidet med å trekke opp retningslinjene for militærvirksomhet i Norge. Fulgte med marinefartøyet Bodø på en ekspedisjon til Norge for å påse at alt kom vel fram. Skipet ble minesprengt på tilbaketuren, og han omkom 4. januar 1943. Krigskorset med sverd, Krigsmedaljen, Deltakermedaljen, Haakon VII's 70-års medalje, The most excellent Order of the British Empire.

  Hjemmeside om Marstranderslekten:

  "Ved krigsutbruddet 1940 tjenestegjorde Ernst i Admiralstaben i Bergen som stabsoffiser i S.F.D.2, fløy i begynnelsen av mai 1940 til Bodø og fortsatte i etterretningstjenesten, var fra 12. mai stabsoffiser SOK (Sjøforsvarets Overkommando) i Tromsø. Fulgte Kongen og regjeringen på krysseren «Devonshire» til London, og var fra 19. juni 1940 stabsoffiser i SOK., London. Fra 15. juli samme år var han Liaison Officer (sambandsoffiser) på Island. Fra 1. oktober 1941 ble Ernst av Forsvarsdepartementet midlertidig beskikket til kapteinløytnant.

  Ernst var medlem av en norsk-britisk komite på åtte medlemmer, fire fra hver nasjon, som skulle trekke opp retningslinjene for å treffe beslutninger om understøttelse fra Storbritannia av underjordisk, militær virksomhet i Norge, sabotasje osv. Han representerte den norske forsvarssjefen på det sjømilitære område. 

  Under dette arbeid fløy han flere ganger som kurér til Stockholm og var to ganger som spion i Norge. [...]

  I den tiden han var i London mottok han flere utmerkelser: Krigskorset med sverd, Krigsmedaljen m/diplom, Deltagermedaljen v/diplom, Haakon VII’s 70 års medalje, for hemmelige tjenester, The Order of the British Empire 1940 for sin deltagelse i planleggingen av det felles norsk-britiske kystforsvar under kamphandlingene".

  Kilder

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0074

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P. 27. kort 261-262.

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995.

  VG Våre Falne

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbbc/L0001

  Historikk: http://www.marstranderslekten.com/biografi-sorland/ernst-bryne-marstrander-1908.htm