Gunvald Magnar Isaksen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

22. juli 1943

Foreldre

Gustav Isaksen & Marie Isaksen f. Kaland

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Fonnes, Austrheim

Bosted

Åsane, Bergen

Relasjon til fylke

Hordaland/Bergen
 • GUNVALD MAGNAR ISAKSEN

  Reiste til sjøs som kokk ombord i M/S "LEIKVOLL" den 11.mai 1958 og stod ombord
  der til den 8.april 1959. da skuta ble solgt. Fortsatte som jungmann ombord i M/S "FRAMY"
  tilhørende samme rederi. Stod ombord der til han mønstret av juli 1960 som lettmatros.
  Fortsatte først som lettmatros og deretter som matros ombord i M/S "KORSNES", tilhørende
  Jebsens Rederi, Bergen, inntil han mønstret av juni 1962 for å ta militærtjenesten .
  Rekrutt først  på KNM Harald Haarfagre og deretter SVSS som elev. Tjeneste gjorde ombord på
  KNM " HAUGESUND" som kanoner. Dimmiterte juni 1964 for ta styrmannskolen.
  Hadde imidlertid en matrosjobb ombord i M/S "NÆSØY" fra juli til august 1964
  Reiste til Farsund hvor han tok det første året på Styrmannskolen. Tok ett vikariat som
  2.styrmann ombord på M/S" MERCUR" til august 1965 for deretter å ta andre året
  på styrmannskolen i Farsund.
  Da han var ferdig med 1. styrmannskolen reiste han i juli 1966 ut på M/S "JESSIE STOVE "
  av Oslo som 2.styrmann og rykket opp som 1.styrmann mai 1967 ,noe han hadde til
  han mønstret av i april 1968.
  Mønstret på M/S "LIHAUG" som 1. styrmann i august 1968 og ble opprykket til skipsfører
  noe han hadde inntil han mønstret av august 1969.
  Fra 1969 til 1970 tok han Skipperskolen i Tønsberg. Etter endt skolegang begynte han som
  havnebetjent i Bergen Havnevesen. Men hadde ett vikariat som Overstyrmann ombord  i
  M/S "APOLLO" av Tr.heim fra desember 1971 til  februar 1972. Fortsatte deretter som
  havnebetjent i Bergen Havnevesen.
  Fra 1978 til 1983 var han kaptein på nybygde fartøyer på teknisk prøvetur. Disse fartøyene ble
  bygget ved verkstedene BMV Viken, BMV Lakesvåg og Mjellem og Karlsen i Bergen.
  Disse nybygde fartøyene ble testet for maksimalt av motorkraft og styrke ifra 2 til 6 døgn
  for å se at de oppfylte kravene i henhold til spesifikasjonene fra rederier/eier. Han var bl.annet
  kaptein på flere forskningsfartøyer og supplyfartøyer bygget ved Mjellem & Karlsen. Han var
  kaptein på de 3 siste fartøyene som ble bygd ved BMV, Viken ,kjemikaliefartøyene "JO LØNN",
  "JO BIRK" og "JO OAK". Kaptein på kystvaktskipet KNM "NORDKAPP" og alle TKB båtene i Hauk
  klassen som ble bygd ved BMV Laksevåg for den norske og svenske marinen. Han hadde oså
  et lengre engasjement som kaptein på oljeboreriggen "DEEP SEA BERGEN".
  i tidsrommet 1987 til 1990 hadde han oppdrag som laste surveyor på fartøyer og lektere som
  lastet stein ved stein uttakene i Hordaland for eksport til henholdsvis England og Tyskland.
  Han ble i 1992 ansatt som assisterende havnekaptein og i 1995 som havnekaptein i Bergen og
  Omland havnevesen.
  Ved M/S"Rocknes" sitt forlis i Vatlestraumen 19.januar 2004 var han i kraft av sin stilling som
  havnekaptein, operasjonsleder for opprenskningsaksjonen av oljesølet i strandsonen i de
  involverte kommunene Bergen, Fjell, Øygarden og Askøy.
  Ble i 2005 ansatt som havnedirektør i Bergen og Omlands havnevesen og fortsatte i stillingen
  som direktør frem til 22.juli 2010 ved oppnådd pensjonsalder.
  Ved M/S"SERVER" forlis ved Fedje 12.januar 2007 var han aksjonsleder for det Interkommunale
  Utvalg mot Akutt forurensing(IUA) Bergen Region. Han hadde dermed hovedansvaret for
  opprenskningsarbeidet av oljesølet i strandsonen
  Fra 1997 har han vært styremedlem i Norsk Selskap til Skibbrudnes Redning, Bergen Kreds, herav
  4 år som nestformann og 7 år som formann
  Han har vært medlem av Bergen Skipperforening fra 1981. Styremedlem fra 2005. Viseformann i 6 år
  og formann i 8 år. Ble tildelt hederstegnet "Den gyldne Octant" på Generalforsamlingen  til Bergen
  Skipperforening 25. januar 2017.
  og utnevnt til ÆRESMEDLEM på Generalforsamlingen 11. juni 2021.
  Gift, 2 barn.