Knut Blåflat

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

12. august 1907

Død

1990

Foreldre

Henrik Knutson og Ann Sofie f. Wendelbo

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Lærdal i Sogn

Bosted

Lærdal i Sogn

Relasjon til fylke

Sogn og Fjordane

Flåtetilhørighet

Har stillinger

Vpl.Ltn (Marinen)

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 38763.

  "Situations during past 5 years: 3 1/2 years medical pract".

  Flyktning, ankom London 21. august 1941.

  Pr. 1. januar 1942: I den norske hæren.

  13. desember 1943: Antatt i det norske flyvåpenet som "KPT.5965".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 14.10.1942. Nummer: Tjenestenummer ikke oppgitt i personkortet til vedkommende.

  Overført til Hæren 20.01.1943.

  Sivil stilling: Lege.

  Sivil utdannelse: Medisinsk embedseksamen.

  Tidl. mil.tjeneste: 1928-29 Hærens flygeskole. Kjeller.

  Beskikket: Løytnant (Saniteten) 01.09.1941.

  Are tie 4, Sogeskrift frå Lærdal, 2020, s. 96-105:

  "Då krigsutbrotet kom den 9 april 1940, melde Knut seg til teneste ved 4. sanitetskompani Voss. Der vart han beordra til Valdres og vart lege ved Volden feltsjukehus som vart bomba den 25. og 26. april. Pasientane vart flytta til Tyin feltsjukehus, men dette vart og bomba den 1. mai. Då sjukehuset måtte evakuerast, tok han med seg ein såra soldat til det nyoppretta feltsjukehuset på Rikheim, som var i drift fra 9. april til 17. mai. For Knut vart det eit problem å komme seg heimatt om kveldane; Bøabrui var sprengt - og ved alle strengjebruer og klopper stod det tyske vakter frå om lag 1. mai. Han måtte overnatte på Nybø. Etter at kampane var over den 17. mai, bar det attende til Rogaland sjukehus, der han straks kom med i ei motstandsgruppe av medisinsk personell". Blåflat måtte senere i august 1941 flykte til Storbritannia for å unngå å bli tatt av tyskerne for sitt motstandsarbeid.

  "Det var 17 ungdommar frå Stavanger om bord i Svanen, deriblant Knut Blaaflat. Ekspedisjonen var godt organisert. Deltakarane tok seg gruppevis fram til Bremnes til avtalt tid. Her låg også andre og venta på skipsskyss vestover. Ein del lokale folk vart og med. Da Svanen la ut frå Bremnes den 13. august ved 01-tida med Peder Bremnes ved roret, var det 30 menn og to kvinner om bord". Gjennom 44 timer med storm og flere motorstopp fraktet motorkutteren Svanen de 32 flyktningene over Nordsjøen til Storbritannia.

  Blåflat "fekk jobb som avdelingslege ved Norsk Brigade i Skottland frå 1. september 1941 til 12. mai 1942. [...] Frå 12. mai 1942 til 12. februar 1943 tenestegjorde Knut ved militærsjukehuset i Dumfries Army Camp Dumfries med eit avbrot på to månedar, då han var lege ved Korvettgruppen på "KNM Potentilla" frå den 6. oktober og ut året 1942".

  "Frå 13. februar til 5. oktober 1943 var han sjukehuslege på Marinens sjukehus i Edinburgh og fram til 3. november 1943 sjukehuslege på Brigadens sjukehus i Skottland. Frå 3. november til 14. november 1943 var han sjukehuslege ved Brigadens sykehus, Skottland og samstundes avdelingslege ved 2. Bergkompani, Dall Camp.

  Frå 15. november til 13. desember 1943 var han lege ved 144 Field Ambulance, Dover og frå 14. desember 1943 til 19. november 1945 var han lege ved [332] Squadron, Flyvåpenet i England, Kontinentet og Norge. I denne tenesta var Knut også med på invasjonen i Normandie".

  Kilder

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0013

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.5. kort 35-36.

  "Knut H. Blaaflat - ei krigshistorie", Are tie 4, Sogeskrift frå Lærdal, 2020, s. 96-105.