Vi har så langt registrert 72 177 sjøfolk

NavnFødtFødested (bosted vises om fødested mangler)
Cheng Chui
Cheng Hieng Chui1893Født i Kwantung
King Lag Chu
Low Sing Chu1919Bosatt i 6 Tirreta Bazar Str., Calcutta
Chun Chun
Fin Chun
Ah Chung1916Født i Hainan
Ngai Chu1915Født i Canton
Chen Chung
Chen Poo ChungFødt i Shanghai
H. Li ChungFødt i Ningpo
Jin Chang Chung29. desember 1918Født i Chekiang
Kieng Chung
Lee Swee Chung
Li Koh Chung4. mars 1913Født i Tientsin
Li Kok Chung15. mai 1913Født i Chingwangtao
Pei Chung
Shan Chung8. juli 1903Født i Foo Chow
To Yui ChungFødt i Tientsin
Yee ChungFødt i Canton
Yu En Chung20. desember 1904Født i Chantung
Lee Ming Chun
Lind Chins Chuns
Soo Chun
Teng Pei Chun1915Født i Kwangtung