Sjømannsforening

Porsgrund og Omegens Sjømandsforening, Porsgrunn