Sjømannsforening

Skien Sjømannsforening

 • Skiens mønstringskrets:
  Skien Sjømannsforening:

  Stiftelsen av en sjømannsforening i Skien kom sent men godt. Det skjedde først i 1883. Allerede i 1847 ble «Porsgrunds og Omegns Søemandsforening» stiftet. Det hadde tidligere eksistert en forening som het «Langesundsfjordens Søemandsforening», stiftet omkring 1840. Den hadde medlemmer fra byer og bygder i Grenland. Det er noe uklart hvor denne første forening hadde sitt hovedkvarter. Et sted står det at den hadde - «sit sæte i Porsgrund», et annet sted at foreningen fra 1840 hadde sin adresse i Skien.   Imidlertid kom det til et brudd innen denne foreningen, og medlemmene fra Porsgrunn meldte seg ut og gikk til stiftelse av sin egen forening den 22. januar 1847. Til Porsgrunn-foreningens 75-års jubileum kom «Et Mindeskrift» ved overlærer Stian Vemmestad (1922). I innledningen til minneskriftet skriver Vemmestad bl.a. - «Man får indtryk av at striden grunder sig på et konkurranceforhold mellom Skien og Porsgrund».

  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

  Skien Sjømannsforening hjemmeside:
  http://www.skien-sjomann.no