Sjømannsforening

Tønsberg Sjømannsforening

 •  

  Tønsberg Sjømannsforening (TSF) ble stiftet i 1846 og er landets nest eldste sjømannsforening. Initiativtagere var kapteinene H. Gjersøe, V. Lerche og H. Falk. De startet med 26 medlemmer sammensatt av kapteiner og redere. Blant disse var også Svend Foyn. I dag teller foreningen ca. 270 medlemmer.
  Opp gjennom årene har Tønsberg Sjømannsforening (TSF) vært ledende i å fremme Tønsbergs sjøfartinteresser. Av meget kan nevnes bygging av det første slottsfjellstårnet, oppføring av sjømannshjem og sjømannskole, reising av minnesmerker og etablering av Tønsberg Sjøfartsmuseum senere Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

  Tidligere Tønsberg Sjømannsmuseum hadde sine første lokaler i sjømannskolen på Haugar i Tønsberg, nå Haugar Vestfold Kulturmuseum. Men sjømannsskolen trengte etter hvert lokalene selv og hele samlingen ble derfor overlatt til Vestfold Fylkesmuseum. Riktignok hadde sjømannsforeningen et billedgalleri i Hotell Maritim, men først ved kjøpet av Tollboden, kunne drømmen om å ha et eget Tønsberg Sjøfarthistorisk Senter (TSS) med eget museum realiseres.
  Senteret ble innviet i juni 2007.

  Tønsberg Sjømannsforening