Sjømannsforening

Kragerø Sjømandsforening

  • Stiftet 1864.

    "Foreningens formål er å virke for bedring av sjøfarten og sjømannsstandens beste interesse i alminnelighet, nemlig å utbedre blant standens medlemmer større praktisk teoretisk sjømannsdyktighet og i det hele en allsidig dyktighet i deres kald".

    https://www.kragerosjomann.no/