Sjømannsforening

Lillesand sjømannsforening

  • Lillesand Sjømannsforening ble stiftet 1. mai 1875. Det året ble det ikke tilført mindre enn 11 fartøyer til byens flåte. Flere av dem var bygget ved verft i Lillesand. I den maritime atmosfæren vokste det frem et behov for organisert informasjons- og erfaringsutveksling. Det var et beskjedent utvalg av ”sailing directions” og kart på denne tiden og erfaringsutvekslingen blant sjøfolk var av uvurderlig verdi. Dette var bakgrunnen til at Lillesand Sjømannsforening ble dannet. Siden den gang har sjøfarten og kommunikasjonsvilkårene endret seg drastisk. I dag er Sjømannsforeningenes funksjon å være kulturbærere som fremmer sjøfartskulturen i Norge.

    Lillesand Sjømannsforening presenterer her våre lokale sjømenn som hadde sitt virke i uteflåten, hjemmeflåten, marinen eller annen maritim virksomhet fra ca.1650 til 2000. Sidene er delt inn i fire ulike deler, 1. vk, 2. vk, Lillesand skipsregister og nasjonalt skipsregister. Vi ønsker med dette å gjøre vårt for at våre lokale sjømenns historie og skipene de seilte på skal bli tilgjengelig for alle, og bevart for fremtiden.

    Dear visitor: If any mistake is discovered,information missing or if you have additional information regarding people in this database, please contact us in English or Norwegian at the following address: Thorbjørn Andersen

    Lillesand Sjømannsforenings hjemmeside: