Sjømannsskole

Kristiansand off. Sjømannskole. Skipsføreravdelingen 1926-1927

  • Kristiansand offentlige sjømannsskole/
    navigasjonss
    kole

    Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonss kole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med 19 56 flyttet sjømannsskolen inn i samme bygg som Kristiansand maskinistskole, og sjømannsskolen endret samtidig navn til Navigasjonsskolen. I 1964 overtas Navigasjonsskolen av Vest – Agder fy lkeskommune. I 1982 ble maskinistskolen og navigasjonsskolen slått sammen til Kristiansand tek niske og maritime skole, i 1989 endret man navnet til Kristiansand tekniske skole, og fra 2003 ble skolen innlemmet i Kvadraturen skolesenter. Arkivet inneholder forhandlingsprotokoller, kopibøk er, journaler, saksarkiv, regnskap og elevprotokoller fra 1853 og framover. Arkivet utgjør ca. 1 hyllemeter. Det finnes en del fotomateriale i arkivet. For deta ljer - se katalog over foto i kommunale arkiver.