Sjømannsskole

Kristiansand off. Sjømannskole. Skipsføreravdelingen 1947