Sjømannsskole

Kristiansand off. sjømannskole. Styrmannsavdelingen 1945 1946