Sjømannsskole

Kristiansand off. sjømannskole. Styrmannsavdelingen 1958

  • Kristiansand off. sjømannskole. Styrmannsavdelingen 1958. 

    Elev Georg Hindersson nr. 1 i rekken ved vindu. På dette bilde sees også navigasjonslærer Leiv Jærnes bakerst i klassen