Sjømannsskole

Sørlandets Tekniske Fagskole, Grimstad (Tønnevolds Legat)

  • Sørlandets tekniske fagskole var en videregående skole som ble stiftet i Grimstad i 1918. Skole ble innstiftet av skipsreder O. T. Tønnevold med et legat på 400 000 kroner.
    Kommunen stilte by-eiendommen "Fredheim" til disposisjon for virksomheten, men bl.a. dårlige konjunkturer i mellomkrigsårene gjorde at skolen ikke startet opp før i 1939. Aust-Agder fylkeskommune overtok driften i 1970. Skolen tilbød etter hvert også ordinære yrkesskoletilbud innen mekaniske fag, elektrofag og byggfag.
    Skolen ble i 2006 slått sammen med Dahlske videregående skole.