Panserskip Harald Haarfagre

Klasse
Panserskip
Rederi
Nasjonalitet
Norge flaggNorge
Hjemmehavn

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Marineskip

Tonnasje

Bruttotonnasje:
3.492

Maskin/motor

Maskin-/motortype:
Maskin-/motor ytelse:
4.500 HK
Fart:
17,2

Dimensjoner

Lengde:
92,7 m
Bredde:
14,8 m
Dypgående:
5,7 m
 • Historikk: 
  v/ Thor Eickstedt.

   Bakgrunn: 

  1895: 
  Stortinger bevilget med 59 mot 55 stemmer, 8 millioner kroner til bygging av våre to første panserskip
  HARALD HAARFAGRE og  TORDENSJOLD. For å finansiere denne, den gang betydelige utgift, besluttet  Stortinget at det "midlertidig" skulle innføres progresiv  inntektsskatt.  Det viste seg at denne skatten
  ble permanent.  Ytterligere to panserskip ble sjøsatt to år senere.  De totale kostnader ble ca.19 millioner kroner, tilsvarende ca. 20% av datidens statsbudsjett.

  HARALD HAARFAGRE
  Panserskip.

  Byggested: Armstrong, Newcastle on Tyne.
  Sjøsatt: 1897.
  Sjøsatt: 04.01.1897.
  Overtatt:   1897 med kommandør Fritz A. M Johannesen som skipssjef.
  Depl.: 3.492 tonn.
  Dim.: Lengde 92,7 m, bredde 14,8 m, dypgående 5 m.
  Maskin:  2 Vertikale Trippel Eksp. dampmaskiner, 2 aksler, ca. 5.000 IHK.
  Hjelpemaskineri: 2 damp-aggregater, hver på 40 KW,  80 V likestrøm.
  Kjeler: 6 vannrørskjeler (Yarrowkjeler) max trykk 15,5 kg/cm2
  Fart: 17,2 kn.
  Besetning: 249.
  Bestykning som Thetis:
  6- 10,5 mm AA kanoner.
  2- 40 mm AA kanoner.
  14- 20 mm AA kanoner.

  Skipets historie:
  1897: Prøvetokt til Portsmouth
  1899: Eskadretokt til København.
  1899: Mobilitetsøvelser.
  1900: Tokt til Kiel og Marstrand.
  1900: Eskadreøvelser.
  1902: Eskadretokt 1902, -03, -05, -06, -10, -11 og -14.
  13.06.1906: Deltok i eskadre ved kroningen av kong Haakon VII og dronning Maud i Trondheim.
  1906: Kadettokt 1906, -07, -14 og -20.
  1919: Rektuttøvelser 1919, -20, -21, -22 og -23.
  1920: Oppsynstjeneste på Finnmarkskysten.
  1940: Losjiskip for rekrutter i Horten.
  09.04.1940: Var ikke utrustet til nøytralitsvakten høsten 1939.  Skipet lå som losji - depotskip uten bestykning
  i Horten. Overtatt av den tyske marine.
  03.194?: Ombygd til flytende luftvernbatteri. (Schwimmende Flakbatterie) Omdøpt THETIS
  1943-1944: Lyttepost for Tirpitz i Kåfjord, Alta.
  1946: Returnert KNM.  Tatt i bruk som losjiskip.
  1947: Solgt til Stavanger Skipsophuggings Co, Stavanger for opphugging.

  Kilder

  Marinens fartøyer 1939 - 1945 og deres skjebne.
  Norske mariefartøy.