Bark Margaretha

Verft

Navn
Byggeår
1869

Annet

  • Deltok i 1. verdenskrig

Tonnasje

Maskin/motor

Dimensjoner

  • Historikk.

    1869 - Bygget av tre som fullrigger  i Bath, Maine, USA
    1903 - Innkjøpt til Norge av Actieselskabet Margaretha v/ Andreas Hannestad, Fredrikstad, og var hjemhørende i Fredrikstad med Hannestad som reder til 1913 da skuten ble solgt til Niels A. Stang jr.Halden
    1911 - Omrigget til Bark
    1914 - Gikk den ut av registeret