D/S Heimdal

Kallesignal
GQVD
Rederi
Nasjonalitet
Norge flaggNorge
Hjemmehavn

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Marineskip

Tonnasje

Bruttotonnasje:
670

Maskin/motor

Maskin-/motortype:
Maskin-/motor ytelse:
IHK 625
Fart:
12

Dimensjoner

Lengde:
55,00m
Bredde:
8,20 m
Dypgående:
4,50 m
 • HISTORIKK:

  00/1892: Levert som HEIMDAL til Den Norske Marine 
  00/1893: Ishavstokt 1893, -94, -95,- 96,- 97, -98, -99, -1900, -01, -02.
  00/1893: Kystforsvarsavdelingstokt 1893 og -94.
  00/1893: Redningstokt 1893, -94, -95, 1907 og -11.
  00/1895: Mobliseringsøvelser 1895 og 1900.
  00/1903: Finnmarkstokt.
  00/1905: Eskadretokt.
  00/1905: Hentet kongefamilien i Oslofjorden 7. Juni.
  00/1906: Kongeskip ved kroningen v Kong Haakon VII i Trondheim 22. Juni.
  00/1907: Oppsynstjeneste på Finnmarkskysten 1907, -08, -10, -11, -12, -13, -14,-19,
                 -20, -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30 og -31.
  00/1926: Til disposisjon for Roald Amundsens Mobile-ekspedisjon.
  00/1940: Seilte til Storbritannia, ankom Lerwic 14. Juni.
  00/1940: Brukt som sjefs- og depotskip i Rosythavdelingen.
  00/1946: Solgt ftil Trygve Fagerbæk P/R, Trondheim, nytt navn ROVENA
  00/1946: Ombygd til fraktebåt: Brutto: 519 tonn. Net: 236 tonn
  00/1947: Solgt til Ruth Nygaard, Oslo
  08/1947: Sank 18. August øst av Langeness på reise fra Island til Norge.

   

  Sommeren 1940 ble HEIMDAL og RANEN benyttet som depotskip, men etter hvert ble det for trangt og utilfredsstillende. Derfor flyttet deler av organisasjonen på land og startet oppbygningen av marinens stasjon i Port Edgar ved Edinburgh, påbegynt sommeren 1940. Port Edgar var hoveddepot for de av marinens fartøy som var stasjonert på Storbritannias østkyst. Her var det stasjons intendantur, skipstilsyn, depotavdeling med kaserner, stasjons lege, Marinens mannskaps depotavdeling ”Rhynd House”, marinens radioskole, depotskipet Heimdal og flere våpen- og utstyrs depoter. Sykehusene Almond Lodge og Glerwood House, tannlege kontor og et rekonvalesenthjem (The Whim).

   H. NOR MS HEIMDAL 

  Deplasement: 670 tonn.Dimensjoner i meter: 55 x 8,2 x 4,5
  Maskineri: Triple ekspansjon dampmaskin 625 IHK.
  Fart: 12 knop.
  Besetning: 65 mann.
  Bestykning:    4 stk. 65 mm HK. Opprinnelig:   2 stk. 37 mm RK. Opprinnelig.    4 stk. 76 mm HK. 
  Fra 1921.        2 stk. 37 mm.HK. 

  Sjøsatt 1892 ombygget 1923 - 1924.

  Ombord på HEIMDAL den 9.juni 1905 ga Viceadmiral Sparre ordre om flaggskifte til det rene norske flagg til alle norske orlogskip. Sparre førte så tidlig som 29.mai 1905 det rene norske flagg på " Heimdal " .

  Etter Prins Carl av Danmark av Stortinget den 18.november 1905 var valgt til Konge av Norge, var det  " Heimdal " som førte kongefamilien til Kristiania. Den 22.november 1905 gikk HEIMDAL fra Horten til Kristiania. Oppdraget var å hente den norske regjering som skulle møte den nye kongefamilien som var kommet til Norge med det danske kongeskip DANNEBROG.  Kl. 0730 den 25. november embarkerte regjeringens medlemmer, og klokken 0830 kastet HEIMDAL loss og styrte sørover Kristianiafjorden. Kl. 1030 passerte Drøbak, hvor kongeskipet DANNEBROG, den norske og danske eskadre samt et engelsk og tysk slagskip lå og avventet HEIMDALs ankomst. Presis kl. 1100 embarkerte Hans Majestet Kong Haakon VII, Hennes Kongelige Høyhet Dronning Maud og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Olav HEIMDAL, hvoretter flagget ble heist. Fartøyene styrte deretter inn i fjorden mot Kristiania, hvor konge inntoget fant sted. En ny epoke i Norges historie var begynt. HEIMDAL ble også ved fler anledninger senere benyttet som kongeskip, men for det meste ble den satt inn i fiskerioppsyns tjenesten i Nord - Norge.

  Etter krigsutbruddet i Norge 1940 klarte HEIMDAL å ta seg over til Storbritannia, hvor den ble satt inn i "Rosyth-avdelingen" som sjefs og depotskip. Etter krigens slutt i 1945 seilte fartøyet tilbake til Norge, men kom ikke mer i tjeneste i marinen. Det tradisjonsrike skipet ble solgt og ombygd til lastefartøy. Sin endelige skjebne fikk HEIMDAL i august 1947, da det under navnet ROVENA av Trondheim, sprang lekk og sank med 2800 tønner sild om bord 80 nautiske mil østenfor Langanes på Nordøst - Island.

  Tilleggsopplysninger v/ Thor Eickstedt:

  HEIMDAL (1)

  Losjiskip

  Byggested: Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.
  Byggenr. 137.
  Sjøsatt: 1892.
  Depl.: 670 tonn Stålskrog.
  Dim.: Lengde 55 m, bredde 8,2 m, dybde 4,5 m.
  Maskin: 1- trippel ekspansjons dampmaskin, 650 IHK = 12 kn.
  Bunker: 92 tonn kull.
  Bestykning 1892: 4- 65 mm. hurtigskytende kanoner.

  Bestykning 1892: 4- 65 mm. hurtigskytende kanoner.
                                 2- 37 mm. revolverkanoner.
  Bestykning 1921: 4- 76 mm. hurtigskytende kanoner.
                                 2- 37 mm. hurtigskytende kanoner.
  Besetning: 65.
  Komm.fra: 1892 – 1946.
  Avd: 3. Sjøforsvarsdistrikt. 
  Sjef: Kapt.ltn. S. Johnsen pr. 08.04.1940.              

  Se også:
  http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Skolesiden/2.-Verdenskrig/Marinen-i-krig/Marinen-i-England/Skytteravdelingen

  Kilder

  Marinens fartøyer 1939 -1945 og deres skjebne.
  Norske marinefartøy.