Fullrigger Solon

Tonnasje

Bruttotonnasje:
538
Nettotonnasje:
504
Drektighet
246,5 coml.

Maskin/motor

Dimensjoner

Lengde:
128.2'
Bredde:
32.2'
Dypgående:
18.5'
 • HISTORIKK:
  v/H.Larsson-Fedde.

  /1855: Em. Dedekam, Arendal - SOLON
  /1884: omrigget til bark
  /1894: Ole J.Herlofson m.fl., Arendal - SOLON
  5/1897: C.H.Sørensen m.fl., Arendal - SOLON
  /1902: Hans Kallevig m.fl., Arendal - SOLON
  /1904: A/S Solon(Nicolai Kløcker) Arendal - SOLON
  /1905: A/S Solon(Johan Kløcker) Arendal - SOLON
  /1907: Solgt til opphugging.

  KAPTEINER:
  1855 - 1863: J.M.Smith
  1863 - 1874: O.Johnsen
  1874 - 1885: O.OLsen
  1885 - 1888: O.O.Langan
  1888 - 1898: J.C.Pedersen
  1898 - 1902: T.Abrahamsen
  1902 - 1907: H.Borch