Bark Sonora

Verft

Navn
Byggeår
1879
Tollregistreringsdato
4. mai 1893

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig

Tonnasje

Bruttotonnasje:
567
Nettotonnasje:
534

Maskin/motor

Dimensjoner

Lengde:
132.0'
Bredde:
28.0'
Dypgående:
17.6'
 • Historikk:

  1879 - Bygget av eiketre i Rostock. Tidligere navn - BOLTEN
  1890 - Innkjøpt til Norge av Henrik Hansen, Lillesand som reder - SONORA
  1901 - Reder O. & P. Knudsen, Lillesand
  1903 - Solgt til Chr. Nilelsen, & Co. Larvik
  1908 - Solgt til Nicolay Wiborg, Kragerø
  1913 - Solgt til Ludv. Flademark, Ålesund
  1916 - Gikk ut av registeret

  Skipsførere :
  Fra 1891 - Nicolai Tellefsen, Bergstø, Lillesand
  Fra 1892 - T. Nilsen
  Fra 1895 - Nicolai Tellefsen, Bergsø, Lillesand
  Fra 1898 - Johan Fjeldal, Bergstø, Lillesand
  Fra 1900 - Nicolai O. Tellefsen, Bergsø, Lillesand
  Fra 1901 - Johannes Paulsen, Høvåg
  Fra 1903 - Johannes Paulsen, Høvåg
  Fra 1904 - W. Archer
  Fra 1905 - L. Larsen
  Fra 1909 - O. Wiik
  Fra 1911 - A.J. Christoffersen
  Og fra 1914 - Nicolai Nilsen

  Odd Johannessen, Lillesand -  forteller om sin far som mønstret om bord på "SONORA" som førstereis.

  Ole Scheldrup Johannessen født 05.10.1885 i Stinsenskleiv, Lillesand. Død 02.08.1935 nær 49 år gammel.
  Ole ble konfirmert i Lillesand kirke søndag 22.april 1900.
  Var allrede sammen med en kamerat påmønstret seilskuta "SONORA" av Lillesand.Skuta lå da i Lillesand havn.
  Ved konfirmasjonen på den tid var det påbudt altergang mandag etter konfimasjonen.
  Ole Scheldrup og kameraten bragte sine skipssekker om bord om morgenen , gikk deretter til alters i Lillesand kirke som påbudt , så bar det rett om bord i skuta som folot Lillesand like etter .
  Historien forteller at samtlige av de øvrige i konfimantkullet , fugte sine venner til brygga og vinket farvel da skuta forlot Lillesand.Ole Scheldrup var da 14 1/2 år gammel.
  Lille julaften 1901 kom "SONORA" ut i orkan i Nord Atlanteren . Gamle tegninger viser mannskapet bundet til master og rigg for ikke å bli skyllet over bord . Med 2 "kluter" i mastenene red de orkanen av.
  Senere var han på orlogsfartøy nordpå under hele 1.verdenskrig fra 1914 til 1918 i nøytralitetsvakt. Deretter var han påmønstret som stuert på bergingsdamperen "URÆDD". Senere påmønstret D/S"SKAGEN" som restauratør til sin død i 1935 . D/S"SKAGEN" var en av tre båter som gikk i fast ruet Kristiansand-Fredrkshavn.