Slupp De Tvende Brødres Minde

Tonnasje

Bruttotonnasje:
52
Nettotonnasje:
44
Drektighet
22 coml.

Maskin/motor

Dimensjoner

Lengde:
58.0'
Bredde:
18.0'
Dypgang:
9.5'
 • HISTORIKK:

    v/H.Larsson-Fedde

    

  /1847: Jacob Tobias Zachariassen, Farsund     "DE TVENDE BRØDRES MINDE"

     /1850: omrigget til Skonnert

     /1856: Jacob Zachariassens Enke, Ersaker, Farsund           do

     /1867: Theis Salvesen, Bordvik, Farsund                            do

     /1874: Anna Marie Gabrielsdatter, Herad, Farsund             do

     /1887: Jens E. Jacobsen m.fl., Årnes, Farsund                    do

     /1887: ombygd i Mandal. NET: 49 tonn

     /1898: Forliste utenfor Montrose, U.K.

  KAPTEINER:

     i/1850 -        : J.T.Ersaker

                          i/1858 - 1887: Z.Ersaker

                           /1887 - 1893: N.N.

                           /1893 - 1896: H.A.Nielsen

                           /1896 - 1898: Q.S.Kvalsvig