Brigg Alona

Tonnasje

Nettotonnasje:
228
Drektighet
105,5

Maskin/motor

Dimensjoner

Lengde:
88.0
Bredde:
24.8'
Dypgang:
13.5'
 • HISTORIKK:
  v/H.Larsson-Fedde.

  /1859: N.O.Gjømle, Grimstad - ALONA
  3/1861; N.Olsen Gjømle og T. Johnsen Nedenæs, Grimstad - ALONA
  5/1865: N.Olsen Gjømle m.fl., Grimstad - ALONA
  /1867: G.Jørgensen m.fl., Grimstad - ALONA
  2/1871: G.Nielsen m.fl., Grimstad - ALONA
  3/1879: P.Pedersen Hesnæs m.fl., Grimstad - ALONA
  12/1881: P.C.Pedersen m.fl., Grimstad - ALONA
  /1883: Joh.D.Havstad m.fl., Grimstad - ALONA
  12/1883: Forlatt i Nordsjøen i desember

  Gikk i Svartehavsfart