Tjenestested 1. M/Sv Div. (1. minesveiperdivisjon)

 • "Norske minesveipere under andre verdenskrig", Frank Abelsen, 1999, s. 41:

  "Fra begynnelsen av mars 1941 hadde altså Marinen åtte minesveipere i tjeneste. To av disse var stasjonert i Port Edgar, fire i Dundee og to i Scapa Flow.

  Fra 1. september 1942 ble disse åtte minesveiperne stasjonert i Dundee og samlet i en norsk minesveiperdivisjon. Den fikk navnet 1. Minesveiperdivisjon, Dundee, opprettet 5. mai 1942 med kaptein G. Brekke som divisjonssjef. Han hadde kontor i land. Operativt var divisjonen under kommando av "Commander Minesweepers, Dundee.

  22. oktober 1942 ble kaptein G. Brekke beordret som "Port Minesweeping Officer, Dundee". Det vil si at han fikk kommandoen over alle britiske og norske minesveipere med stasjon i Dundee. Han var underlagt eldste britiske sjøoffiser, Dundee ("Naval Officer in Charge, Dundee")".

  "Fra ankomsten til Dundee og til 1. mai 1942 utførte fartøyene i Rosythavdelingen minesveiping i følgende antall dager:

  "Syrian" 183 dager

  "Børtind" 196 dager

  "Nordhav II" 186 dager

  "Thorodd" 162 dager

  Tilsammen: 727 dager

  Foruten minesveiping utførte fartøyene også patruljeringstjeneste i farvannet utenfor Dundee. Under disse patruljeringene senket de bl. a. mange drivende miner med geværild".