Tjenestested 1. M/Sv Div. (1. minesveiperdivisjon)

Nasjonalitet
 flagg

Annet

  • Deltok i 2. verdenskrig
  • Marineskip

Tonnasje

Maskin/motor

Dimensjoner