Tjenestested 52 motorlaunchflotilla (M.L.Fl.)

Nasjonalitet
 flagg

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Marineskip, Tjenestested

Tonnasje

Maskin/motor

Dimensjoner

 • Marineenhet: 52. Motorlaunchflotilla (M. L. Fl.)

  Den norske marineenheten, 4. Motorlaunch Flotilla som opererte i den Engelske Kanal med base i Weymouth, Dorset, ble opprettet ved årsskiftet 1942 -1943. Flotiljen ble opprinnelig opprettet i 1940.  Senere, i april 1941 hadde antall båter økt fra 4 til 8.
  For en kort periode fra juli til september var flotiljen forflyttet til Reykjavík på Island for å dekke behovet for luft/sjø redning der. På grunn av der barske været i dette området viste det seg at disse båtene var uegnet for denne tjenesten. De returnerte derfor til den Engelske Kanal for tjeneste der. I mai 1942 var antall båter igjen redusert til 4.
  Alle disse båtene ble nå utstyrt for mine-legging og enheten ble omdøpt 52. ML Flotilla.
  Sammen med den Britiske 50. ML Flotilla utførte de offensiv mine-legging langs kysten av Nord Frankrike, Belgia og Nederland.  Flotiljen led tap av båter og mannskap. Disse ble etterhvert erstattet, og på D-dagen, 6.juni 1944 var de to flotiljene opptatt med å legge røykteppe og kunstig tåke i den hensikt å beskytte invasjonsflåten.

  Oversatt fra:
  Kilde: