Stilling

Fyrbøter

  • Fyrbøter er en person som har som yrke å passe varmen under en ovn eller dampkjele. Arbeidet går ut på å sørge for tilstrekkelig brensel; kull eller ved.

    Det er fyrbøterens oppgave å få den maksimale energien ut av brenselet, og således skal han kunne lese belastningen som vil komme på maskinen så det kan opprettholdes et høyt damptrykk når denne skal passes.