Stilling

Motormann

  • Maskin. Tilsvarer matros på dekk. Utførte blant annet enklere overhalinger og malearbeid. Deltok i vaktholdet.