Stilling

Tømmermann

  • Dekk. Direkte underlagt 1. styrmann. Arbeidet mye i lasterom, vedlikehold av ankerspill, klargjøring og skalking av luker etc.