Verft

M. Smith Petersen, Hasseldalen, Grimstad

 • Historikk:

  1842  Mathias Gundersen anla det første verftet i Hasseldalen.

  1848  Morten Smith Petersen kjøpte verftet for 2164 spesiedaler

  De første skipene som ble bygget fikk en dypere mening i skipsnavnene og ikke minst i devisene i speildekorasjonene akter. Navnebrettene er i dag slått opp på utsiden av "Navnebua". Skipene bygget den første tiden for eget rederi var:

  ????  Hazard

  1852  Korsveien

  1855  Atterdag

  1856  Løvetand

  1872  Guldregn

  Morten Smith Petersen døde 14. januar ???? bare 54 år gammel. Hans eldste sønn Fredrik Smith Petersen overtok verftet.

  Mot slutten av 1890-årene ble Fredrik overbevist om at fremtiden lå i dampskip. Dammen, i dag kalt "Ingerdammen", ble anlagt i jernskipsbyggeriets tid. I 1915 gjennomgikk den en stor utbedring.

  1903  Hasseldalen ble overtatt av Jørgensen og Vik, to fettere. Verftet ble utvidet med flere bygninger, seilmakerloftet i 1910 og blikkenslagerverkstedet og Storebua i 1920. Kontoret er eldste bygning og var bolighus fra omkring 1800.

  Navnebua ble oppført da skipsbyggingen i Hasseldalen tok til. Den ble også kalt Snekkerbua og ble brukt til dreiing og innredning. Det var et eikelager og et årelager i kjelleren. Betegnelsen "Navnebua" kommer av at bygningen utvendig har navnebrettene til de skip som ble bygget i Hasseldalen for Morten Smith Petersen og Fredrik Smith Petersen.

  Bygningen ble fredet i 1988 og ble museum fra 1991

  Kilde: Berit Bugge