Verft

Yaroslavvskij Sudostroitelny Zavod, Yaroslavi