Shipping company

Marcus Chr. Stray, Kristiansand

Grunnlagt
1927
 • REDERIETS HISTORIE I KORTVERSJON.

  Starten.

  Markus Christian Stray (1881-1938) var en ekte sjøens mann og gikk til sjøs straks han var ferdig med skolen og ble skipsfører i 23 års alderen. Han var hele tiden knyttet til sin fars rederi (S.O.Stray & Co) og senere sitt eget rederi.

  Høsten 1927 startet han tankskipsrederiet "Anatina" - som senere ble Rederiet M.Chr.Stray. Da certepartiet til tankskipet "Anatina"i løp ut, ble det solgt til utlandet og i dets sted kontraherte rederiet et 9500 tonns motoskip ved svensk verksted.  I 1929 kjøpte rederiet 2 skip i Amerika.  Det ene ble snart solgt, mens d/s "Astra" på 3570 t.dw. seilte med hell for rederiet i mange år.

  Fortsettelsen.

  Som reder var M.Chr. Stray påpasselig og samvittighetsfull. I Christiansands Sjømannsforening var Stray et skattet og ansett medlem, og som hadde ved sin død sittet 8 år som medlem av foreningens direksjon, hvorav 3 som formann. Han var også medlem av bystyret og formann i Stuertskolenes styre. Siden 1933 var han forretningsfører for De Gamle og Etterladtes Venner, som var stiftet av hans bestefar S.O. Stray. Ved selskapets 10 års jubileum i januar 1933 holdt han på egen bekostning en fest for 300 av byens gamle.

  Markus Stray ble bare 57 år gammel.  Med hans bortgang var en hedersmann av den gamle skole vandret bort. Rederiet ledelse ble overtatt av svigersønnen.

  Utviklingen frem til 1980 årene

  Thorvald Johan Kraft var født i Kristiansand og utdannet som sivilingeniør fra NTHU i Trondheim i 1925. Fra 1938 ble han disponent i rederiet M.Chr. Stray.  Utover dette var han medlem av Kristiansands bystyre og formannkap i mange år, og varaordfører 1951 -56. Han var medlem av Skibsfartens Arbeidsgiverforenings styre og forhandlingsutvalg i flere år, samt medlem av diverse styrer innen lokale bank-og industrivirksomhet.

  Redriet disponerte i 1959 en samlet tonnasje på vel 27.000 dwt. fordelt på 4 skip.  Disse var M/S "Anatina", M/S "Alabama", M/S "Aquila" og den nye malmbåten M/S "Arabella". Tre av skipene i 1960-årene dels på tidsserteparti, dels i løsfart, mens "Arabella" hadde et 15 års timecharter som først løp ut i 1974.

  "Anatina" ble solgt høsten 1961 og en ny "Anatina" gikk av stabelen ved Moss Værft & Dokk i oktober 1963,- i desember samme året ble den satt i fart. I 1964 ble "Aquila" solgt. Det følgende år gikk "Anatina" i samseiling med A/S Kristian Jebsens Rederi, Bergen, som på det tidspunkt hadde tre lignende skip. "Alabama" ble solgt til Finnland i februar 1967 og dermed var AS Alfa uten tonnasje. 

  I desember 1968 inngikk rederet kontrat med Lithgows Ltd., Glasgow om bygging av en 20.000 t.bulkcarrier,for leveringi aril 1970 og med sikte på samseilig med Kristian Jebsens Rederi.  Skipet ble døpt "Aquila" Den nye "Aquila" ble imidlertid allerede i febuar 1971 solgt til Kristian Jebsens rederi. I desember samme år ble "Anatina" solgt til Finland, og to senere, i desember 1973 ble "Arabella" solgt til norske kjøpere.

  Dette betydde at også A/S Anatina nå var uten tonnasje.I mellomtiden var skipsreder Kraft avgått ved døden i august 1970 etter en tids sykeleie,  svigersønnen, skipsmegler Bjarne O. Bjørnstad, Oslo, hadde overtatt firmaet M. Chr. Stray. Dette førte til at rederiet nå kun deltok med parter i diverse rederier, bl.a. Viking Supply Ships-gruppen.