Nils Johan Nesse

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 8, 1918

Date of death

October 28, 1941Årsak: Other

Parents

Johan Jensen Næsse, f. 1891, og Hanna f. Simonsen, f. 1895, begge i Finnås

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Finnås

Place of living

Bremnes

County

Hordaland/Bergen

Rank

U.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Other

 • Participant in WW2
 • Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen, s. 404:
  Innlemmet i Shetlandsgjengen: 00.10.1941, nr. c003.
  Antall turer: sesong 1941-42=1.
  Overført annen virksomhet: død 28.10.1941. Nesse drept av fly på returen.

  Våre falne:

  FØDT: 08.09.1918. FØDESTED: Finnås. DØD: 28.10.1941. DØDSÅRSAK: Flyangrep. STED/SKIP: Shetlandsruten.

  NESSE, NILS JOHANSEN, matros, Bremnes. Født 8. september 1918 i Finnås, s. av Johan Jensen Næsse, f. 1891, og Hanna f. Simonsen, f. 1895, begge i Finnås. Kystskipperskole. Drev fiske til han reiste over til England i begynnelsen av august 1941. Ble utskrevet som dekksmann i Den norske marine. Tjenstgjorde på Shetlandsruten. Omkom [29.] oktober 1941 da båten ble angrepet av tyske fly, på vei fra Norge til Shetland. Gravlagt på Shetland. (Fra «Våre falne»)

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1. september 1941, som: U.d.m. (Sp.tj.)

  Sivil stilling: Fisker.

  Sivil utdannelse: Kystskipperskole.

  Sources

  «Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen», Asgeir Ueland, 2017.

  VG Våre Falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 25. juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 21-22.