Håkon Gjertsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 14, 1913

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Vardø

County

Nordland

Rank

Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen)Væpningsoffiser

Education

Styrmannskole (r)
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 1696, NY 1318.

  Nærmeste pårørende: Mona Schistad (søster), Kjeø, pr Lødingen.

  Utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten. Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:
  M/S HELGØY.

  Han ble overført Sjøforsvarets Overkommando den 1. desember 1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 30.9.1943, som: off.asp.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmannskole.

  Styrmannsertifikat.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 20.1.1944, U/Løytn. 20.7.1945, U/kapteinløytnant 1.3.1952.

  Overført fra S.S.H til S.O.K. 1.12.1945

  Dimittert fra Marinen: 19.6.1946. M.K.S. Senere gjeninntatt.

  Sources

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946.

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 039-040.

  RA/S-3545/G/Gi/L0005