Daniel Abrahamsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 10, 1856

Date of death

1951

Parents

Abraham Danielsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Høvåg, Isefjær

Place of living

Høvåg

County

Aust-Agder

Enlistment district

Other

 • Participant in WW1
 • Personbeskrivelse nr.13 Lillesand  Mønstringsdistrikt: "Sjøens folk"- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek.

  Far skipsfører og gårdbruker Abraham Danielsen  

  Gift med Kristine Tønnessen, Stendal.- 8 barn

  Daniel Abrahamsen døde 1951

  Omtalt i "Norges Skipsførere 1933-1935"

  Til sjøs 1872 med CHATARINA av Kristiansand. Rederiet Strømme.

  Styrmannseksamen 1874 i Kristiansand og høyere styrmannseksamen 1874 samme sted.

  Skipsfører 1881; rederiet P. B. Einersen. Ukjent hvilket skip han mønstret på.

  Har senere ført seilskipet GNAD og seilskipet FERM, begge av Grimstad.

  Skipsfører D/S LUND og D/S STORAKER, begge av Kristiansand.

  Sluttet sjøen 1923. Har senere vært gårdbruker- gift, 8 barn.

  Han forteller:

  I 1878 var jeg styrmann med METEOR av Grimstad. Kom fra Haiti bestemt for Hamburg. En formiddag kl.10.00 lå vi for babord halser sydover fra Folkstone mot Varne fyrskip. Vinden østlig, solskinn og fint vær, min vakt på dekk. 3 tyske orlogsskip kom østenfra i triangelstilling. GROSSER KUFURST og KØNIG WILHELM side om side, PRØYSEN aktenfor. GROSSER KUFURST kunne gå aktenom oss,  KØNIG WILHELM kunne ikke komme foran oss, den gav babord ror (dengang styringsregel) og gikk med full fart inn i babord side på GROSSER KUFURT så dennes kryssrigg gikk over bord. Da skipene kom klar av hverandre, satte GROSSER KUFURST kurs for land, men innen 1/2 time begynte skipet å krenge til babord, gikk så helt rundt og til bunns med bunnen opp. Ca. 250 mann gikk vekk.

  Under den uinnskrenkede undervannsbåtkrig i 1917/1918 var det mange spennende timer i farten mellom Middlesborough og Rouen. Over Nordsjøen og og Atlanteren gikk jeg i 7 konvoier uten uhell. I en av disse gikk vi i april 1918 36 dampskip i konvoi fra Halifax til Liverpool. En dag N.V. av Irland signaliserte konvoisjefen til STORAKER: "Stopp deres maskin og bli liggende hvor De er!" Vi hadde 2 jagere på hver side av konvoien. Disse ble sendt vekk, og konvoien tørnet helt rundt og gikk vestover igjen i 3 timer. Vi kunne da så vidt se røyken av båtene i horisonten i vest. Atter rundt med konvoien, og 3 timer senere signalisertes: " STORAKER, full fart i maskinen, innta deres plass i konvoien!" Grunnen til denne manøvre antokes å være at man hadde mistanke om at vi var forfulgt av en undervannsbåt, og da STORAKER var den eneste nøytrale båten i konvoien, skulle den være tyskernes bytte, hvis han var der. I disse 6 timer var alle mann på dekk, speidende etter periskopet på undervannsbåten. Alle hadde livbelter på og var klare til å gå i båtene.