Trygve Flaten

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 8, 1919

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Mathilde Flaten

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nordrehov

Place of living

Thomesgt. 1, Hønefoss

County

Oppland

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 4746,

  30.4.1941 inn i den K.N.M. V.M.M. II.kl. Marinen.

  18.10.1942 Omkommet ved Montbretia's forlis

  Våre falne:

  FLATEN, TRYGVE, sjømann, Hønefoss. Født 8. februar 1918 i Norderhov, s. av Torstein Torsen Flaten, f. 1870 i Ådalen, og Mathilde f. Kristoffersen, f. 1892. Dro til sjøs 1938. Tjenstgjorde under krigen i Marinen som fyrbøter. Gikk ned med korvetten Montbretia i Atlanterhavet 18. november 1942

   

   

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Våre falne