Svein Belland

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 1, 1933

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Farsund

Place of living

Farsund

County

Vest-Agder

Enlistment district

Rank

Kaptein

Has sailed for shipping company

Education

Skipsførerskole
 • SVEIN  BELLAND

  Reiste første gang til sjøs med dampskipet "Bennestvet Brøvig"
  den 6/9-1949,og stod ombord der til 15/4-1952,og var da rykket opp til
  matros det siste året han stod ombord. 
  Tok styrmannskolen 1953 i Farsund og deretter inn i Marinen.
  Fortsatte hos Th.Brøvig etter endt militærtjeneste som 3.styrmann
  i 1955 og var 2. styrmann da han mønstret av fruktskipet
  "Ragnhild Brøvig"i 1957 for å ta skipperskolen i Farsund 57/58.
  Etter eksamen gikk han ombord i M/T"Dea Brøvig" som 2.styrmann.
  Var overstyrmann på 4 av Th.Brøvig sine skip for deretter å
  få sitt første skip M/T"Gezina Brøvig"å føre i 1966. Førte flere
  skip hos nevnte rederi,bl.annet  tankerne "G.C.Brøvig",Cecilie Brøvig"
  Bente Brøvig,Cate Brøvig" og Andrea Brøvig,foruten M/S"Cecilie Brøvig"
  inn til han sluttet etter over 30 års tjeneste hos Th.Brøvig" i 1981
  Norges Rederforbunds gullmedalje
  Gift, 3 barn. Medlem av Farsund Sjømannsforening.
  Død i juli 2012.