Hans Ludvik Bjerkestrand

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 16, 1901

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Kristiansand S.

Place of living

Øvre Råel, Slagen pr Tønsberg

County

Møre og RomsdalVestfold

Rank

U.D.M. (Utskrevet dekksmann - marinen)U.Kv.M. (Utskrevet Kvartermester)

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 11875, NY 8822 & 91393.

  Hvar på¨hvalfangstekspedisjon sesongen 1939/1940, på "Pelagos".

  15. august 1940: Til den K.N.M, u/kvm (NAV Marinen.
  Dimmitert fra marinen 10. mai 1946.

  Gift med (iflg. Londonregisteret): Ellen Bjerkestrand.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 15.8.1940, som: U.D.M. Nummer: 2501.

  Sivil stilling: Matros.

  Sivil utdannelse: Kystskipperskole. Fartstid 20 år.

  Sertifikater: Kystskippersert.

  Tidligere militærtjeneste: 48 dager Værnesmoen.

  Beskikket eller vervet fra: U/Kvm fra 25.5.1941.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Artillerikurs Camp Norway. 2mndr tjenestetid som kvartermester Camp Norway.

  Dimittert fra Marinen: 10.5.1946 ved M.K.Ø (Marinekommando Østlandet).

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0011

  http://digitalarkivet.arkivverket.no/nn-no/ft/person/pf01036748017177

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.4. kort 27-28.