Sverre Thorsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 31, 1915

Date of death

December 9, 1994

Parents

Othelie og Lars Thorsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Skåre

Place of living

Sørhaug, Skåre, pr. Haugesund

County

RogalandAust-Agder

Enlistment district

Rank

2. Koker HvalfangstU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Has sailed for shipping company

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 18522.

  Andre kilder:

  Sverre Thorsen, sjømann, f. 31.01.1915 i Haugesund.

  Var ombord i Hvalkokeriet SUDERØY av Haugesund hvalsesongen 1939-40 som 2.koker. Da hvalsesongen var slutt i mars 1940, gikk SUDERØY og flere hvalbåter til Curacao for bunkring. På reisen fra Curacao til Norge kom den tyske invasjonen av Norge 9.april. Kapteinen på SUDERØY, Øystein Kolstø, konfererte med skipperene på hvalbåtene og de ble enige om å gå inn til Hampton Roads i USA for å avvente ordre. Ankommet her, kontaktet Kolstø Britiske Myndigheter og fikk da ordre om å fortsette til Halifax. Like etter ble Nortraship etablert og tok over kontrollen med alle norske skip i utenriks fart. SUDERØY ankom Halifax 23.04.1940 og kom til å bli liggendes her i lang tid før Nortraship fikk bestemt seg hvor lasten skulle losses. 

  En stor del av besetningen mønstret av, noen gikk inn i Den Kgl. Norske Marine, andre fortsatte å seile i handelsflåten. Sverre Thorsen gikk inn i Marinen 20.11.1940.

  Privat arkiv:

  Thorsen er tildelt Convoy Cup Medaljen, postmortem i 2019.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 20.11.1940, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Hvalfanger.

  Tidligere militærtjeneste: Fri i fred.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Colt maskingeværkurs. Asdic-kurs.

  Dimittert fra Marinen: 23.10.1945.

  Hustru: Ellen Karin Thorsen.

  Participated in the following historical events 1939-1945:

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  Tvedestrand mønstringsprotokoller

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 097-098.