Marius Schrøder Tønnessen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 26, 1914

Date of death

June 17, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Tønnes Olaus Tønnessen f.1888 på Hesnes og Karen Nicolina Tønnessen født Aanesen f. 1887 i Landvik.

Records

A 3421

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Fjære

Place of living

Hesnesøy, Grimstad

County

Aust-Agder

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Maritime inquiries 1940 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 27068 , NY 6609 .

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941-1946:

  Skytter nr. 1022 : Marius Schrøder Tønnessen født 26.8.1914 i Fjære

  Sønn av Tønnes Olaus Tønnessen f.1888 og Karen Nikolina f. Aanensen f.1887 i Landvik.

  Utdannet til skytter i Lunenburg, Canada.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip: :
  M/T FERNCASTLE av Oslo. Rederiet Fernley & Eger. Omkom da skipet ble rammet av to torpedoer den 17.juni 1943 kl.1935. Posisjonen var da 1000 n.mil vest for Australia og 2600 n. mil fra Madagaskar.
  I alt omkom 26 mann. Etter 30 døgns med sult og store lidelser ble de overlevende skyllet i land på Madagaskar d.v.s. etter en rotur på 2600 n.mil. Bar en livbåt kom fram og av de 18 som var ombord i denne båten når seilasen begynte døde 6 på turen

  Våre Falne:

  Var skytter i marinen under krigen og omkom 17.juni 1943 da M/T FERNCASTLE ble senket ev en tysk hjelpekrysser og en japansk torpedobåt utenfor Vest Australia, på reise fra Esperance Bay til Den persiske bukt.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han tildelt Krigsmedaljen og Deltakermedaljen. 

  Arild Nordskog samlinger:

  I 1943 var Schrøder Marius båtsmann og skytter ombord i m/s ”Ferncastle” av Oslo, som ble senket i det Indiske hav 17 juni 1943 ”Ferncastle” var på reise fra Esperance Bay i Australia til Abadan i ballast. Besetningen var på 31 mann.
  Skipet ble først truffet av 2 torpedoer, muligens fra en japansk u-båt, men endelig senket ved kanonild fra den tyske raideren ”Michel” (kildene gir litt ulike opplysninger om besetningens størrelse og om skipets senking)
  Noen av besetningen gikk ned med skipet, og noen ble tatt opp av raideren. (”Mickel” ble imidlertid senket 17. okt .1943 av den amerikanske u-båten ”Tarpon”, og alle ombordværende omkom).
  En livbåt med 19 overlevende satte kursen vestover, og nådde Madagaskar 17. juli 1943. 6 mann døde under seilasen, den siste samme dag som de fikk landkjenning. Livbåtferden er skildret i boka ”Kaptein Andersen og hans menn”, utgitt 1953.

  Fartstid:

  2.mai 1930 m/s ”New Zealand” Oslo for Glasgow, (messegutt). Avm ?

  9. nov. 1932 m/s ”Orkanger” Los Angeles/videre ( lettmatros). Avm. 2. jan. 1933 i Stavanger, 

  12. juni 1934 d/s ”Advance” København/vider ( lettmatros ). Avm. 11. des. 1934 i Oslo.

  8. febr. 1935 m/t ”Thordis” Grimstad/videre ( lettmatros hyre kr 81.-). Avm ?

  7. mai 1938 d/s ”Thorhild” Grimstad/San Pedro/videre (matros hyre 179.-). Avm. ?

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 26.7.1941, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Matros.

  Sivil utdannelse: 9 år fartstid.

  Tidligere militærtjeneste: 6 mndr i marinen 1937.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kask.gevær skytterkurs i Halifax. Kanionskytterkurs.

  Savnes etter "Ferncastle"'s forlis 17.6.1943.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  Våre falne

  RA/S-3545/G/Gi/L0009

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 193-194.

  RA/S-3545/G/Gi/L0011