Finn Lagaard Eriksen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 7, 1914

Parents

Gustav og Tora Eriksen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Sørvågen, Lofoten

Place of living

Grimstad

County

NordlandAust-Agder

Rank

U/Ltn. (Utskrevet Løytnant)Utskrevet Fenrik

Education

Styrmannskole (r)

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 39872.

  ANDHOLMEN avgikk Lofoten 9/6 for Skottland under kommando av Fenrik Finn Lagaard Eriksen. Ank. Buckie, seilte først på Orkenøyene, senere Island - Skottland som patruljefartøy.

  Eriksen skriver i kravskjema for Ex gratia-utbetaling: "23-5-41 påmønstret M/S "Andholmen" som fører til transport-tjeneste på Island for British Seatransport office. Etter Svalbard raidet overtok jeg isbryteren S/S "Isbjørn" ca. 600 br. tonn. Fartøyet suplerte russekonvoyer og escort med ferskvann, storis og proviant".

  Til den Norske Marine som K.N.M. U/fenrik den 16. august 1942.

  Videre skriver Eriksen i kravskjema: "Jeg gikk deretter over i Marinen med patruljetjeneste, MTB - Shetland og senere Konvoy tjeneste nord-Atlanteren".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 16. august 1942, som: U.D.M. Nummer: ??.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmanns- og Skipperskole.

  Sertifikater: Styrmannssertifikat.

  Beskikket eller vervet fra: Off.asp 5.12-42, 5.3-43 U/Fenrik

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Fenrik kurs 5.12-42

  Dimittert fra Marinen: 16. januar 1946.

  Gift 13.11-43 hustru: Noreen Lagaard Eriksen.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 285-288.